VI RENOVERAR OCH BYGGER TILL SCHYSTA VILLKOR
 

SÅ JOBBAR VI

För de flesta är det lite ångestladdat att anlita hantverkare. Kommer jobbet bli bra utfört, vad kommer dom att göra, förstår vi varandra? Frågorna är många och självklara att känna. Därför vill vi ha med kunden i hela processen, involvera hen så tidigt och så mycket som möjligt i projektet så att vi bygger en relation som skapar en trygg grund för genomförandet.

Ungefär så här kan man beskriva processen:

Första kontakten: Vid en kundkontakt (exempelvis via vårt kontaktformulär) återkommer vi tillbaka inom 24 timmar.

Första mötet: Vid första kontakten bestämmer vi tid för ett möte där vi träffas och tittar lite närmare på vad du vill ha hjälp med.

Dialog: De inledande kontakterna leder oftast till tankar från båda håll. För att säkerställa att vi uppfattat dina behov och önskemål på rätt sätt återkommer vi dagen efter mötet/kontakten för att säkerställa att allt är glasklart.

Offert: Några dagar efter mötet (på gemenast bestämt datum) återkommer vi med en tydlig offert med alla förutsättningar.

Dialog: Ett par dagar efter att du fått offerten återkommer vi för att höra hur du ställer er till vårt förslag samt om det finns några frågetecken.

Avtal: Efter att vi har nått samsyn skriver vi och tecknar ett avtal som tydliggör alla förutsättningar (omfattning, tid, pris, hur vi hanterar ändringar och tilläggsarbeten, material, resor och städning, om när och hur betalningen ska göras etc.).

Genomförande: Under genomförandet har vi löpande dialog.

Avstämning efter jobb: Efter avslutat jobb träffas vi för ett ”avslut”, en slags besiktning där vi säkerställer att jobbet blivit utförd enligt avtalet och dina önskemål.